Handlingspedagogik

Nyponkulla är unika i Sverige med att uttalat bedriva handlingspedagogik. Handlingspedagogiken har sitt ursprung ur Waldorfpedagogik och är vanligare i Tyskland.

Grunden i handlingspedagogik är en inlärningsmiljö där barn kan uppleva hur vuxna frivilligt arbetar med att skapa något värdefullt för andra människor och jorden.

De vuxna som gör detta med lust och hängivelse blir till förebilder för barn. Den naturliga platsen för en sådan miljö är en överskådlig gård, ett småbruk, där människor arbetar och vårdar landskapet, jorden, växter, djur och gemenskapen med varandra. Årstidsloppets följd blir till läroplan. 

I denna miljö blir lärandet lustfyllt och konkret. De prefrontala, exekutiva hjärnfunktionerna kan därmed utvecklas bättre. Barn kan mogna och utveckla sin empati samt sin förmåga att planera och avväga följder av sina handlingar. Så kan också barn med skolproblem mogna och lär sig att kunna gå igenom frustration och kunna kontrollera sina impulser utan att bli utåtagerande.