Lekskola med odling och gårdsarbete på schemat

Självhushållning och lek står i fokus på Nyponkulla lekskola.

– Den fria leken är livsviktig för alla människor. Får barn leka så har de goda möjligheter att bli fria och kreativa människor i livet, säger Holger Garthaus.

Strax utanför Järna, på en sluttande gårdstomt mellan hagmarker och skog, ligger lekskolan Nyponkulla. Från början var tanken att skapa en social samlingspunkt för vänner med barn. I dag är det ett alternativ till förskola där tjugo barn mellan två och sju år vistas fyra dagar i veckan tillsammans med sex pedagoger.

Holger Garthaus som bor på platsen tillsammans med sin hustru, Käty Toommägi, startade Nyponkulla 1995. Då fanns endast ett litet rött torp på gården, i dag 21 år senare står stora trähus på gården. Får, höns och strosande gårdskatter är naturliga inslag för de barn som går på Nyponkulla. Husen är byggda i ekologiska material och barnen är delaktiga i uppvärmingen av byggnaderna som går på vedpanna.

Pedagogerna lägger stor vikt vid den fria leken, ute såväl som inomhus. Dagens olika aktiviteter liknar ett rytmiskt mönster.

– När vi har samling före måltiderna skapar vi ett utrymme av gemenskap, det blir tydligt när vi alla sitter i en ring och gör något tillsammans. I ringen knyter vi samman livet som pågår och livet på gården, vi gestaltar årstiderna genom lekar och sånger, berättar Holger.

Tillsammans med de övriga medarbetarna vill Holger och Käty skapa en trygg grogrund där barnen kan växa och känna sig sedda. I samspel med de vuxna kan de lära sig att känna av sina egna och andras behov och på så vis bemästra mycket själva. Den fria leken som är i fokus på lekskolan anser pedagogerna vara livsviktig.

– När vi människor leker är vi fria, glada och närvarande. Vi strävar efter att inte beblanda oss i barnens lek eller styra den. Genom lek bearbetar barnen det som pågår i deras liv, säger Holger.

Nyponkullabarnens föräldrar deltar i två förberedelseveckor i slutet av sommaren vid höstterminens inskolning. Då arbetar alla tillsammans på gården, man umgås och äter. Holger menar att förberedelseveckorna skapar trygghet hos barnen när de ser att föräldrarna förbinder sig med platsen. Föräldrar knyter även an till varandra och bildar ett socialt nätverk vilket är viktigt i dag då många lever isolerat. Även arbetsdagar anordnas under året och årstidsfester som till exempel vid jul och påsk.

Alva Goepfert har valt Nyponkulla som förskolealternativ till sin son. Hon tycker att det är friskt att barnen får ta del av livet på gården.

– Aktiviteter som hör till årstiderna pågår året runt och barnen kan själva välja att delta. På våren bereds jorden, de sår frö tillsammans, lamm föds och ibland även kattungar. Ved samlas in i ladan för att ge värme nästa vinter och på sensommaren skördas grönsaker och frukt. Min pojke NoaLo är särskilt förtjust i att vara med och mata fåren.

Holger berättar att det är viktigt för barn att se människor som gör saker som de tycker om, sysslor som utövas med ett genuint intresse.

– Barn behöver meningsfulla rörelser att iaktta, de har en hunger att härma. Det är deras näring.

– Förr i tiden var barn omringade av livet som pågick på ett annat sätt än i dag. Nu för tiden använder folk mest sina telefoner och det blir vad många barn härmar. Här på Nyponkulla är det mobilfritt. På gården arbetar vi i trädgården, matar djuren och arbetar med hantverk.

– Egentligen skulle jag vilja se Nyponkulla som en del av en liten by med flera familjer och en mångfald av yrken som barnen kan ta del av, berättar Holger.

Nyponkullas odlingar förser lekskolan med morötter, örter, potatis, lök och rödbetor hela året. Varje dag lagar de vegetarisk biodynamisk mat med efterrätt. Barnen har tillgång till instrument som klangspel och lyror som också används av pedagogerna när barnen har sin vilostund på eftermiddagen.

Käty berättar att hon och de övriga medarbetarna hämtar inspiration från Rudolf Steiner, Iris Johansson och Emmi Pikler.

– Tillit är ett nyckelord i arbetet, tillit till barnen att de är kapabla att ta och göra vad de behöver. Vi är här och ser vad som sker men tvivlar inte på att barnen kan fråga oss eller lösa konflikter. Självklart är det en balansgång, ibland får vi gå emellan och stoppa, säger Käty.

I år öppnar Nyponkulla portarna till nya aktiviteter, första veckan i juli blir det sommarkollo för barn i åldrarna sju till tolv. Till hösten välkomnas barn som bor i Södertälje att ta del av gårdslivet en dag i veckan. Käty vill även erbjuda småbarnsföräldrar stöd och inspiration som kan behövas för nyblivna föräldrar. Hon menar att många lever utan far- och morföräldrar i trakten och det kan kännas ensamt att få barn om det inte finns stöd.

Leonarda ArcidiaconoFria Tidningen