En dag på Nyponkulla

En vardag hos oss

Det första barnen ser när det kommer hit på morgonen är att Martin, som bor i ett av husen på Nyponkulla, håller på och sågar någonting och så har han kanske någon där som hjälper honom just idag. Samtidigt ser barnen att Anna Mo, trädgårdsmästaren, redan är på väg att öppna växthuset. På den lilla gången upp mot husen hälsas barnen välkomna av bräkande får och katten Karlsson som kommer strykandes. Uppe vid husen möts barnen av välkända ansikten som ser dem och tar emot dem inomhus. Samtidigt ser barnen Holger ta emot en elev från skolan och att de börjar gå runt och ge katter, höns och kycklingar mat.

Efter mellanmålet kommer barnen ut och ser då att bygget är igång med jordkällaren. En förälder och god vän är med och lägger taket på jordkällaren. Och allt det där pågår samtidigt som det också lagas mat i köket och någon stryker tyger. Trädgårdsmästaren har tillsammans med några barn hämtat saker från grönsakslandet att laga den dagen och även plockat vindruvor till efterrätt. 


Barnträdgården  

Hur är jag ditt medvetna stöd
En trädgårdsmästare till ett frö
Ett frö med full unik potential
Hur vårdar jag med omsorg
Som tryggt skapar de förutsättningar som när dig
Utan att styra, manipulera eller lägga min vilja på
Hur du ska växa, vad du ska bli
Om det går för snabbt eller långsamt
Hur ser jag dig med kärleksfull blick
Den som är nyfiken och intresserad
Att få uppleva det unika genom dig
Äran att få följa och vara dig nära
Ge mig hän gåvan
Att vara trädgårdsmästare
Hur du lär mig växa i kärlek
Vara vuxen
Hur gör jag tydlighet
Utan att utöva makt, manipulation eller kontroll
Du lär mig att tydlighet kommer inifrån
Att det blir tryggt
När jag är trygg
När jag är tydlig
Att du kan få släppa
För att grunden är lagd
Utforska världen fritt
I den trygghet jag håller
Du behöver inte störas av att se till
Att anknytningen finns
Att jag aldrig kompromissar med att
Knyta an
När jag känner mig otrygg tar jag hand om det
Jag skyller inte på dig
Och när jag gör det Så tackar jag lär och växer
Medkänslan, välviljan.
Jag väljer att stå kvar i kärlek att ge dig trygga former så du kan vila
Att världen kan bli rytmisk och följsam
Allt är ett äventyr för dig
Så jag är tryggheten
I min tydlighet vill jag lyssna
Lyssna till dig
Jag vill lyssna till ditt unika väsen
Hur kan jag stödja din fulla potential nu
Hur kan jag vara villkorlöshet
En vaken kärlek
Som är uppmärksam på din värld
Är nyfiken
I kontakt
Hur är jag om du inte behöver bekräfta mig
Eller vara någonting för mig
Om du får uppleva att det du gör aldrig kan påverka den du är
Hur ser jag dig nytt, vaket nyfiket
Med en blick som inte dömmer
Som är intresserad och öppen för att om och om igen lära sig
En väg har jag funnit i detta
En väg, den är in
Att se mig själv
Ta hand om det inuti för att se och agera klart utåt
Det finns inget trick för äkta
Det är att göra det hela vägen.

Petronella Sjöö
(Jobbade på Nyponkulla 2018-2022)

Barn Templet 

Låt mig vara händer av omsorg
Varje dag i templet
Möter mina lärare
Låt mig vara kärlek i handling
Ett strålande varande av allt är väl
Låt mina händer berätta om det obeskrivbara
Låt omsorgen omfamna
Låt alla mina rädslor och stunder av brist
Bli näring till uppvaknandets jord
Hur ni ger mig gåvor
I att se vart jag kämpar
Var jag vill kontrollera
Istället för att vara här
Närvarande
De gånger jag tror på fara
Är skrattet snart nära
Frustrationen
Övergår varsamt till komik
Hur något kan få mig ur balans
Tappar det för en stund
Ödmjukt
Samlar jag ihop min förvirring
Bevittnar allt och går in
Berörd till tårar av er skönhet
Varje dag
Så genuina uttryck
Ni är gåvor
Alltid en ära
Att få gå till templet
Där föräldrar
Lämnar över de dyrbaraste skatter
I mina
Våra händer
Jag bugar mig för det
Ingen liten sak
Den största gåvan
Att vara i templet
Där barnen visar mig allt
Som jag har kvar att se

 P. Sjöö